ความสำคัญจากการเปรียบเทียบของผู้รับสร้างบ้านรายย่อย